יצירת קשר מהיר
לקבלת פרטים נוספים
יש למלא את הפרטים בטופס שלהלן - ולשלוח אלינו.
אישור לקבלת חומרי
    פירסום ודיוור
צי רכב
בטיחות
החברה שמה את נושא הבטיחות כנושא הראשון במעלה ופועלת ומשקיעה בכך רבות,
החברה מעסיקה קצין בטיחות במשרה מלאה והוא פועל בתחומו באופן עצמאי והחלטותיו מחייבות את החברה באופן מוחלט.הרכבים הן חדישים ומטופלים במוסכי היבואן ע"פ הנחיותיו,ומדי חודש עוברים הרכבים ונהגי החברה ביקורת של קצין בטיחות של החברה הממונה שטעם משרד התחבורה ,
קליטת נהגים לחברה נעשית רק לאחר מיון קפדני ובדיקת עברו התעברתי והפלילי,נסיעת מבחן ושליטה
ברכב בפיקוח קצין הבטיחות וכן במהלך עבודתו עובר הנהג הדרכות והכשרות בתחום הבטיחות.
וימי עיון לשיפור רמת השירות ללקוח,
הרכבים הינם רכבים חדישים עם תקני בטיחות מחמירים לכל מושב יש חגורת בטיחות ואבזור לנוחיות הנוסע.הרכבים מבצעים טיפולים וביקורות אחת לחודש במוסכים מורשים ובפיקוח קצין הבטיחות של החברה ומקפידים על איכות הסביבה,כל הרכבים הם ממוזגים,